1. Personuppgiftsansvarig

Enkel Ab, Adress Köpmansgatan 16, 68600 JAKOBSTAD

  1. Kontaktperson för registret

Kaj Östman, e-post: kaj@enkel.fi, tel. +358 44 9834866

  1. Registrets namn

Enkel Ab kundregister

  1. Syfte och grund för användning av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från användare av vår webbplats för vissa nedan beskrivna aktiviteter. Genom att använda vår webbplats och lämna information via kontaktformulären godkänner du vår integritetspolicy.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, men du kan välja att inte acceptera dem. Om du inte accepterar cookies kan vissa funktioner på webbplatsen vara begränsade.

Information som samlats in via kontaktformulär delas inte med tredje part, utan hanteras endast av företagets ansvariga person och utvalda individer för marknadsföring och kundrelationshantering. De har rätt att bearbeta och vid behov uppdatera delad information. Vi använder också Google reCAPTCHA för att förhindra spam från robotar.

Vi använder HTTPS-anslutning för att kryptera information som överförs mellan webbplatsen och besökarens webbläsare. Detta säkerställer att informationen inte kan läsas av obehöriga.

  1. Registrets innehåll

Vi använder Google Analytics för att samla in anonym statistik om våra besökare, vilket inte innehåller personligt identifierbar information.

Via kontaktformulär lagrar vi information som användaren har lämnat, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Informationen lagras på företagets webbplats samt eventuellt i företagets interna kundregister enligt gällande lagar för behandling av personuppgifter.

  1. Informationskällor

Information samlas även in vid prenumeration på nyhetsbrev, efter förfrågningar, vid användning av webbtjänster (t.ex. på registerförarens webbplatser och i sociala medier), samt i samband med hantering av cookies eller andra liknande tekniker eller vid deltagande i evenemang.

Information kan också uppdateras från registerförarens andra personregister, partnerföretagens personregister samt från myndigheter och andra företag, om lagen tillåter det.

  1. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som definierats i denna registerbeskrivning, med beaktande av lagstadgade begränsningar.

Föråldrad och onödig information förstörs på lämpligt sätt. Personuppgifter lagras i registret i den form som den registrerade har lämnat dem och uppdateras enligt den registrerades anmälan till registerföraren.

  1. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att begära en redogörelse för vilken information vi har om dig och begära att denna information raderas.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att insamlad information skyddas på vår webbplats och vår programvara uppdateras kontinuerligt för att säkerställa datasäkerheten. Trafiken mellan besökarens webbläsare och vår server är krypterad för att säkerställa att informationen inte hamnar i orätta händer.

  1. Användarens rättigheter

Användaren har full kontroll över sin information. Detta innebär att han eller hon när som helst har rätt att begära en redogörelse för vilken information vi har om honom eller henne och begära att denna information raderas.

Om du vill göra någon av ovanstående förfrågningar, vänligen kontakta registerföraren.

  1. Så här skyddar vi dina uppgifter

Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att insamlad information inte hamnar i orätta händer. Vår webbplats programvara uppdateras kontinuerligt för att åtgärda säkerhetsproblem som uppstår över tid. Trafiken mellan besökarens webbläsare och vår server är krypterad.