REKRYTERA BÄTTRE

Att rekrytera rätt medarbetare är svårt

Men vi vet hur man gör!

Vi skapar kampanjer för att locka sökande och vi skapar verktyg för att effektivt samla in dessa i ett excel-kalkylblad. Vi arbetar tillsammans med dig för att identifiera dina behov och utveckla en strategi som hjälper dig att attrahera de bästa talangerna i Österbotten.

Trivsel Video

”In just one year we have managed to bring in a large number of applicants who saw our video online and decided to apply for a job. Having applications easily collected in a shared document has also made the recruitments process easier.”

Pia Stordahl – HR-chef Trivsel

Omsorg

Vår rekryteringsvideo var en stor framgång. Det var ett tillfälle att berätta historien om hur vi arbetar på Omsorg, och vilka våra värderingar är, samt visa upp vår fräscha nya kontorslokal. Kärnbudskapet var att visa sökande och potentiella kunder att Omsorg är ett företag där vi som team verkligen bryr oss om varandra och våra kunder.