APP & ERP utveckling

Digitala lösningar som är skapade för att möta dina specifika affärsbehov och mål.

MOBILAPPAR

Skräddarsydd. Förmånligt.

Vi bygger mobilappar för iOS och Android. Vi är specialiserade på att skapa professionella mobila applikationer till ett rimligt pris.

Vårt team av designers och utvecklare brinner för att skapa snygga och användarvänliga appar. Vi använder avancerad teknik för att skapa unika upplevelser som ger dina kunder vad de vill ha, när de vill ha det.

ERP- Optimera OCH AUTOMATISERA ER PRODUKTION

ERP, eller Enterprise Resource Planning, är ett integrerat system som hjälper företag att effektivt hantera resurser och processer. Genom att integrera ERP-funktionalitet i appar blir det möjligt att automatisera affärsprocesser och få bättre överblick över verksamheten.

Med ERP I appar kan du:

1. Förenkla Affärsprocesser: Automatisera och rationalisera viktiga affärsfunktioner som ekonomi, lagerhantering och personalhantering.

2. Realtidsinformation: Få omedelbar åtkomst till viktig företagsdata och beslutsunderlag.

3. Förbättra Effektiviteten: Optimera resursanvändningen och minska manuella uppgifter.

4.Bättre Beslutsfattande: Ta datadrivna beslut med tillförlitlig information inom räckhåll.

ERP-integration i appar är en värdefull strategi för företag som strävar efter att förbättra sina interna processer och öka sin konkurrenskraft.”**

WMS – Effektiv och lönsam lagerhantering

Ett enkelt och effektivt WMS-system (Warehouse Management System) erbjuder flera betydande fördelar för företag som hanterar lager och logistik med optimerad lagerhantering, bättre spårbarhet och minskat produktsvinn.

Ett enkelt och effektivt WMS-system erbjuder flera betydande fördelar för lager och logistik:

1. Optimerad lagerhantering: WMS-systemet effektiviserar hanteringen av lagerplatser och orderplockning, vilket minskar fel och ökar genomströmningstiden.

2. Bättre spårbarhet: Med enkel åtkomst till lagerdata kan företaget snabbt spåra produkter och order, vilket är avgörande för en smidig verksamhet.

3. Minskat slöseri: Systemet hjälper till att minska onödiga lagerkostnader genom att optimera lagerutrymmet och planera inköp mer effektivt.

4. Förbättrad kundservice: Genom snabbare orderhantering och leveranser kan företaget tillfredsställa kundernas behov och bygga starkare förtroendeförhållanden.

5. Ökad produktivitet: Automatisering av processer och enkel användning av systemet hjälper personalen att arbeta mer effektivt och minimera felaktigheter.

Vårt VMS-system är en nyckelkomponent i vår apputvecklingsprocess och hjälper oss att skapa pålitliga och uppdaterade appar för våra kunder.

Bokningssystem – ENKEL och SMIDIG BOKNING

Ett enkelt bokningsystem erbjuder flera fördelar. Användarvänlighet: Enkelheten gör det lätt för både kunder och personal att boka och hantera bokningar. Tidsbesparing: Snabb och smidig bokningsprocess sparar tid för både företaget och kunderna.

Med vårt bokningssystem kan du:

1. Effektivisera Projektplanering: Skapa och följa upp projekt och deadlines på ett tydligt sätt.

2. Optimera Resursanvändning: Boka utvecklare och andra resurser exakt när de behövs, vilket minimerar onödig väntetid.

3. Följa Projektframsteg: Se hur dina app-idéer blir verklighet steg för steg och få regelbundna uppdateringar om projektstatus.

4. Flexibilitet i Schemaläggning: Anpassa projekt och resurser efter dina behov och ändra dem vid behov.

Vårt bokningssystem är en nyckelkomponent som hjälper oss att säkerställa en smidig och effektiv apputvecklingsprocess för våra kunder.

Timkoll – Enkel timrapportering för John Fröberg Ab

John Fröberg Ab hade ett behov av ett enkelt timrapporteringssystem för sina kunder, för att hålla reda på sina anställdas arbetstider samt uppfylla kraven från svensk lag för en lagenlig loggbok. Vi på Enkel Ab utvecklade Timkoll – ett komplett system med webbprogram och mobilappar för Android och iOS.

Timkoll har olika inloggningar för admin, vilket gör det enkelt för dem att hålla koll på anställdas arbetstider och göra eventuella justeringar samt föra över timrapporter för fakturering och löneräkning. Systemet har också en uppföljnings- och ändringslogg som uppfyller kraven från svensk lag.

Anställda kan enkelt stämpla in och ut via en gemensam stämpelklocka eller via deras mobila enheter med hjälp av Timkoll’s mobilappar. Detta gör det möjligt för dem att registrera sina arbetstider på ett enkelt och praktiskt sätt, oavsett var de befinner sig.

Tack vare Timkoll, har John Fröberg Ab nu ett driftsäkert tidrapporteringssystem att erbjuda sina kunder som uppfyller kraven för arbetstidsregistrering och personalliggare